Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

3. mimořádné jednání Rady ČMKOS - 11.5.2020

15.5.2020

Program:

1. Kontrola plnění úkolů                                                                                                                      

2. Aktuální informace Vedení ČMKOS                                                                                           

3. Aktuální informace OS                                                                                                                

4. Návrh na zahájení příprav VIII. Sjezdu CMKOS                                                                              

5. Souhrnná zpráva ČMKOS o vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2019 v oblasti BOZP                    

6. Informace OS o průběhu kolektivního vyjednávání                                                                               

7. Zpráva o činnosti Právního a sociálně-ekonomického oddělení a LR ČMKOS                                     

8. Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2019                                                     

9. Informace o činnosti RROS ČMKOS v roce 2019                                                                                

10. Zpráva Revizní komise ČMKOS                                                                                               

11. Evropské a mezinárodní otázky                                                                                               

12. Mítink Konec levné práce 2020                                                                                                

13. Různé