Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

25. rada ČMKOS

5.5.2021

Program:

1. Kontrola plnění úkolů

2. Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2020

3. Zpráva o hospodaření za rok 2020

4. Návrh na rozdělení finančních prostředků státního rozpočtu na činnost BOZP v roce 2021

5. Informace OS o průběhu kolektivního vyjednávání

6. Informace o průběhu příprav změn důchodového systému

7. Aktuální informace Vedení ČMKOS

8. Evropské a mezinárodní otázky

9. Různé