Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

24. rada ČMKOS

22.3.2021

Program:

1. Kontrola plnění úkolů

2. Návrh obsahové přípravy 5. Sněmu ČMKOS

3. Souhrnná zpráva ČMKOS o vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2020 v oblasti BOZP

4. Zpráva o zapojení ČMKOS do projektů za rok 2020

5. Informace OS o průběhu kolektivního vyjednávání

6. Aktuální informace Vedení ČMKOS

7. Evropské a mezinárodní otázky