Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

23. rada ČMKOS

18.2.2021

Program:

1. Kontrola plnění úkolů

2. Vyúčtování finančních prostředků ze státího rozpočtu na činnosti BOZP za rok 2020

3. Zaměření činnosti RROS ČMKOS na rok 2021

4. Informace OS o průběhu kolektivního vyjednávání

5. Aktuální informace Vedení ČMKOS

6. Zpráva ze zasedání Revizní komise ČMKOS

7. Evropské a mezinárodní otázky

8. Různé

    Manifestační mítink