Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

21. rada ČMKOS

11.2.2021

Program:

1. Kontrola plnění úkolů

2. Informace o případech porušování odborových a zaměstnaneckých práv v roce 2020

3. Informace o zahájení činnosti pracovních  komisí VIII. Sjezdu ČMKOS

    a) Pracovní komise pro přípravu návrhu Statutu ČMKOS

    b) Pracovní komise pro přípravu Programu ČMKOS

4. Informace OS o průběhu kolektivního vyjednávání

5. Aktuální informace Vedení ČMKOS

6. Evropské a mezinárodní otázky

    a) Seznam zpráv ze zahraničních jednání ČMKOS

    b) Ustavení XVI. Funkčního období EHSV - Přehled stanovisek EHSV schválených v říjnu 2020

    c) Přehled stanovisek EHSV schválených v prosinci 2020

    d) Informace k Evropskému pilíři sociálních práv

7. Různé

    a) Přehled členů RROS ČMKOS v jednotlivých regionech a termíny voleb Vedení RROS

    b) Informace k důchodové reformě