Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

20. rada ČMKOS

11.2.2021

Program:

1. Kontrola plnění úkolů

2. Návrh rozpočtu ČMKOS na rok 2021

3. Vývoj míry inflace v ČR v roce 2020 a její prognóza na rok 2021

4. Návrh na složení pracovních komisí 4. Sněmu ČMKOS

5. Obsahový plán jednání Rady ČMKOS pro rok 2021

6. Informace o stavu členské základny OS sdružených v ČMKOS

7. Stav pracovní úrazovosti a nemoci z povolání v roce 2019, včetně školních úrazů 2018/2019

8. Zpráva ze zasedání Revizní komise ČMKOS

9. Informace OS o průběhu kolektivního vyjednávání

10. Aktuální informace Vedení ČMKOS

11. Evropské a mezinárodní otázky

12. Různé