Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

2. Sněm ČMKOS 14.května 2019

21.11.2019

Program :

1. Návrh na složení pracovních komisí 2. Sněmu ČMKOS

2. Aktuální odborové otázky 

a) Aktuální informace vedení ČMKOS

b) Přehled usnesení Rady ČMKOS mezi 1. a 2. Sněmem ČMKOS

3. Zpráva o hospodaření ČMKOS za rok 2018

4. Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2018

5. Informace o činnosti RROS ČMKOS v roce 2018

6. Zpráva o činnosti Revizní komise ČMKOS

7. Různé - Zpráva o činnosti Legislativní rady ČMKOS a Právního a sociálně-ekonomického oddělení ČMKOS za období květen 2018 až duben 2019