Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

2. mimořádné jednání Rady ČMKOS - 17.4.2020

24.4.2020

1. Aktuální informace Vedení ČMKOS

2. Aktuální informace odborových svazů

3. Kontrola plnění úkolů

4. Zpráva o zapojení ČMKOS do projektů v roce 2019

5. Nominace ČMKOS do EHSV na období 2020 - 2025

6. Přehled stanovisek EHSV schválených v lednu a únoru 2020

7. Zpráva z 12. zasedání Revizní komise ČMKOS

8. Zpráva o hospodaření ČMKOS v roce 2019

9. Zaměření činnosti RROS ČMKOS na rok 2020

10. Různé