Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

19. rada ČMKOS

31.8.2020

Program:

1. Aktuální informace MPSV ČR - ministryně Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

2. Kontrola plnění úkolů

3. Informace o průběhu kolektivního vyjednávání na vyšším stupni v roce 2020

4. Informace o čerpání rozpočtu ČMKOS za 1. pololetí 2020

    a) Návrh na úpravu výše měsíční mzdy Vedení ČMKOS

5. Návrh termínovaného plánu jednání Rady ČMKOS v roce 2021

6. Vyúčtování finančních prostředků státní dotace na činnost BOZP v období leden - květen 2020

7. Návrh obsahové a organizační přípravy 4. zasedání Sněmu ČMKOS

8. Informace OS o průběhu kolektivního vyjednávání

9. Aktuální informace Vedení ČMKOS

10. Konání mítinku ČMKOS "Konec levné práce"

11. Evropské a mezinárodní otázky

12. Různé 

      a) Vyúčtování služeb spojených s nájmem prostor ČMKOS v domě Radost za rok 2019

      b) Informace o přípravě ČMKOS na projekty ESF v období 2021 - 2027