Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

16. rada ČMKOS

19.11.2019

Dne 11.11.2019 jednala 16. rada ČMKOS:

Program:

1. Kontrola plnění úkolů

2. Aktuální informace Vedení ČMKOS

3. Komplexní zpráva o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni v roce 2019

4. Informace o aktuální situaci na trhu práce; postup ČMKOS

5. Stav členské základny OS sdružených v ČMKOS – aktualizace      

6. Stav pracovní úrazovosti a nemoci z povolání v roce 2018, včetně školních úrazů 2017/2018

7. Zpráva Revizní komise ČMKOS

8. Evropské a mezinárodní otázky

9. Různé