Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

15. rada ČMKOS

9.10.2019

Dne 7. října 2019 jednala 15. Rada ČMKOS .

Program :

1. Žádost Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů o členství v ČMKOS (přítomen zástupce OS)

2. Kontrola plnění úkolů

3. Aktuální informace Vedení ČMKOS

4. Návrh rozpočtu ČMKOS na rok 2020

5. Vývoj míry inflace v ČR v roce 2019 a její prognóza na rok 2020

6. Návrh na složení pracovních komisí 3. Sněmu ČMKOS

7. Obsahový plán jednání Rady ČMKOS pro rok 2020

8. Informace o stavu členské základny OS sdružených v ČMKOS

9. Zpráva RK ČMKOS

10. Evropské a mezinárodní otázky