Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

14. Rada ČMKOS

10.9.2019

Dne 19. srpna 2019 jednala 14. Rada ČMKOS

Program:

1. Žádost Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů o členství v ČMKOS

2. Kontrola plnění úkolů

3. Informace o vývoji kolektivního vyjednávání na vyšším stupni v roce 2019

4. Informace o čerpání rozpočtu ČMKOS za 1. pololetí 2019

5. Aktuální informace Vedení ČMKOS

6. Návrh termínového plánu jednání Rady ČMKOS v roce 2020

7. Vyúčtování finančních prostředků státní dotace na činnosti BOZP v období leden-květen 2019

8. Návrh obsahové a organizační přípravy 3. zasedání Sněmu ČMKOS

9. Evropské a mezinárodní otázky

10. Různé