Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

13. Rada ČMKOS

25.6.2019

Dne 24. června 2019 jednala 13. Rada ČMKOS

Program:

1. Kontrola plnění úkolů

2. Rozpracování a konkretizace závěrů 2. Sněmu ČMKOS

3. Informace o vývoji nemocnosti za rok 2018

4. Aktuální informace Vedení ČMKOS

5. Zpráva ze zasedání RK ČMKOS

6. Evropské a mezinárodní otázky

7. Různé