Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

12. Rada ČMKOS

13.5.2019
  1. Kontrola plnění úkolů 
  2. Zpráva o činnosti Právního a sociálně-ekonomického odd. ČMKOS a Legislativní rady ČMKOS
  3. Aktuální informace Vedení ČMKOS
  4. Zpráva Revizní komise ČMKOS pro 2. Sněm ČMKOS                 
  5. Evropské a mezinárodní otázky       
  6. Různé