Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

11. Rada ČMKOS

17.4.2019

Dne 15. dubna 2019 jednala 11.Rada ČMKOS.

Program:

  1. Kontrola plnění úkolů
  2. Zpráva o hospodaření ČMKOS za rok 2018
  3. Návrh na rozdělení finančních prostředků státního rozpočtu na činnost BOZP v roce 2019
  4. Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2018
  5. Informace o činnosti RROS ČMKOS v roce 2018
  6. Aktuální informace Vedení ČMKOS
  7. Zpráva Revizní komise ČMKOS
  8. Návrh na složení pracovních komisí 2. Sněmu ČMKOS
  9. Zpráva Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů
  10. Evropské a mezinárodní otázky