Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

10. Rada ČMKOS

19.3.2019

Dne 18. 3. 2019 jednala 10. Rada ČMKOS.

Program:

  1. Kontrola plnění úkolů
  2. Informace o průběhu jednání k přípravě novely zákoníku práce
  3. Diskuse o požadavku na růst minimální mzdy
  4. Souhrnná zpráva ČMKOS o vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2018 v oblasti BOZP
  5. Návrh obsahové a organizační přípravy 2. Sněmu ČMKOS
  6. Aktuální informace Vedení ČMKOS
  7. Zpráva o zapojení ČMKOS do projektů za rok 2018
  8. Evropské a mezinárodní otázky
  9. Různé  a) Informace o připravovaných akcích ČMKOS