Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

1. sněm ČMKOS - 20.11. 2018

22.11.2018

Zasedal 1. sněm ČMKOS

 Dne 20. 11. 2018 se konal 1. Sněm ČMKOS po dubnovém sjezdu. Sněm schválil složení pracovních komisí sněmu a poté vystoupil J. Středula s aktuálními odborovými otázkami, tzn. ekonomickými tématy a souhrnem všech aktivit, které se v rámci ČMKOS odehrály po sjezdu. Přednesena byla komplexní zpráva o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni v roce 2018, kterou komentovala Ing. H. Popelková z právního a ekonomického oddělení ČMKOS. Současně uvedla, že by bylo vhodné zapojení většího počtu odborových svazů do šetření v rámci informačního systému o pracovních podmínkách. M. Fassman z makroekonomického oddělení ČMKOS přednesl zprávu o vývoji míry inflace v ČR v roce 2018 a její prognózu na rok 2019. Uvedl, že předpokládaná inflace se bude pohybovat mezi 2 – 2,5 %.  P. Janíčko uvedl informační zprávu o aktuální situaci na trhu práce. Varoval před příliš širokým otevřením trhu práce pro zahraniční pracovníky. Předsedkyně Revizní komise D. Hricová přednesla zprávu této komise o provedených kontrolách od sjezdu ČMKOS a R. Sokolová informovala o změně stavu členské základny po přijetí nového odborového svazu Aliance drážního provozu.