Aktuality

Jednala Rada ČMKOS - červen 2017
ČMKOS
celá aktualita
Jednala Kontrolní a revizní komise ČMOS PHCR
ČMOS PHCR
celá aktualita

ČMOS PHCR - součást odborového hnutí

Náš svaz se stal členem nově se formulující odborové centrály Československé konfederace odborových svazů od jejího založení t.j. od roku 1990. Tato centrála se postupem doby proměnila na Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS), která v roce 1999 sdružovala více jak 1,1 milionu členů ve 30 profesně orientovaných odborových svazech.

Prvořadým úkolem ČMKOS je prosazovat do života věcné fungování dialogu s centrální administrativou státu a ústředními reprezentacemi zaměstnavatelských organizací, jakož i politickými stranami, parlamentními kluby a ostatními složkami občanské společnosti.

Vedle toho odborná oddělení ČMKOS zajišťují rozsáhlou poradenskou činnost pro jednotlivé odborové svazy a jejich členy. Základními okruhy vnějšího působení ČMKOS je oblast mezinárodní činnosti, připomínkování zákonů, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, činnost v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR a kolektivní vyjednávání. V neposlední řadě je snahou ČMKOS seznamovat veřejnost s odbornými stanovisky odborů v tisku, rozhlasu a televizi.

Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu je prostřednictvím ČMKOS členem Mezinárodní konfederace svobodných odborů (MKSO) a členem Evropské odborové konfederace (EOK). Od roku 1996 je ČMKOS členem Odborového poradního výboru při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - OECD (TUAC).

V rámci odvětvové mezinárodní struktury cestovního ruchu jsme členy světové odborové organizace IUL a její evropské části EAL/IUL.

Tyto centrály sdružují členské odborové organizace z jednotlivých zemí z potravinářského, tabákového průmyslu a dále oblast cestovního ruchu a zemědělství. Hlavní zásadou je mezinárodní solidarita pracujících.

Naším cílem je posilovat členské odborové svazy vzájemnou podporou a to v rámci ochrany základních lidských práv, práv odborů, stejně tak i právo zaměstnance ovlivnit rozhodnutí, která ovlivňují jejich život na pracovišti a ve společnosti.

IUL je také jednou z 15 mezinárodních centrál, která vystupuje na mezinárodním poli, jako sociální partner s nadnárodními společnostmi daného odvětví.